เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “มิเตอร์ไฟฟ้า” รู้ไว้ไม่เสียหาย

มิเตอร์ไฟฟ้า

หากพูดถึงมิเตอร์ไฟฟ้าสิ่งใกล้ตัวที่มีทุกบ้าน เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าทำไมเราจะต้องใช้มิเตอร์ตัวนี้ แต่บางบ้านกลับมีมิเตอร์ที่ไม่เหมือนเรา และมิเตอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้เหมาะกับบ้านของเราหรือยัง รู้กันหรือไม่ว่ามิเตอร์มีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร หากใครกำลังตั้งคำถามเหล่านี้ไว้ในใจ วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว รับรองเลยว่าทุกคนจะรู้จักมิเตอร์ในบ้านมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

1. มิเตอร์ไฟฟ้ามีกี่ประเภท

อันดับแรกที่ควรรู้เกี่ยวกับมิเตอร์ใช้สำหรับไฟฟ้า นั่นก็คือ ประเภทของมิเตอร์นั่นเอง ซึ่งมิเตอร์มีทั้งหมด 8 ประเภทด้วยกัน แต่ละเภทก็ใช้งานแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

     1. มิเตอร์ไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัย คือมิเตอร์ที่เราพบเจอได้ส่วนใหญ่ในครัวเรือน

     2. มิเตอร์ไฟสำหรับกิจการขนาดเล็ก นิยมใช้กับร้านขายของชำทั่วไปที่มีตู้แช่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภท

     3. มิเตอร์ไฟสำหรับกิจการขนาดกลาง มิเตอร์ตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าร้านขายของชำทั่วไปขึ้นมาแต่ไม่ได้ใหญ่มาก

     4. มิเตอร์ไฟสำหรับกิจการขนาดใหญ่ มิเตอร์ประเภทนี้จะมีกำลังไฟฟ้าสูงพอสมควร เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้หลายอย่างพร้อม ๆ กัน

     5. มิเตอร์ไฟสำหรับกิจการเฉพาะอย่าง มิเตอร์แบบนี้จะมีลักษณะเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการแบบพิเศษสำหรับกิจการนั้น ๆ

     6. มิเตอร์ไฟสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เรามักจะพบมิเตอร์ชนิดนี้ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรการศึกษา การเมือง ศาสนา หรือหน่วยงานการกุศล เป็นต้น

     7. มิเตอร์ไฟสำหรับกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร มิเตอร์ชนิดนี้มีไว้สำหรับการเกษตรโดยเฉพาะ

     8. มิเตอร์ไฟสำหรับผู้ใช้ไฟชั่วคราว เหมาะกับคนที่อยู่เพียงชั่วคราวและย้ายหลักแหล่ง

2. มิเตอร์ไฟสำหรับบ้านที่พักอาศัยมีขนาดไหนบ้าง

มิเตอร์ไฟมีด้วยกันหลายขนาด ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกใช้ขนาดเท่าไหร่ ซึ่งขนาดของมิเตอร์สามารถสังเกตได้จากตัวเลขในช่องบนมิเตอร์ เช่น 5(15) A หมายความว่า เป็นมิเตอร์ไฟขนาด 5 แอมป์

สามารถใช้ไฟได้มากถึง 15 แอมป์ของมิเตอร์ และมิเตอร์ไฟมีขนาดต่าง ๆ ได้แก่ ขนาดมิเตอร์ 5(15), ขนาดมิเตอร์ 15(45), ขนาดมิเตอร์ 30(100), ขนาดมิเตอร์ 50(150), ขนาดมิเตอร์ 15(45), ขนาดมิเตอร์ 30(100), ขนาดมิเตอร์ 50(150), ขนาดมิเตอร์ 200 และขนาดมิเตอร์ 400

3. ต้องเลือกขนาดมิเตอร์ไฟอย่างไรให้เหมาะกับบ้าน

การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟให้เหมาะกับการใช้งานในบ้าน จะต้องคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในบ้าน จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งปัจจุบัน และในอนาคตที่คุณจะใช้ ซึ่งคุณสามารถคำนวณขนาดมิเตอร์ของบ้านด้วยตนเองได้

โดยนำกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่มีหน่วยเป็นวัตต์ (ดูได้จากฉลากบนเครื่องใช้ไฟฟ้า) หารด้วยความต่างศักย์ที่มีหน่วยเป็นโวลต์ และคูณด้วยจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้น หลังจากนั้นก็นำกระไฟฟ้าทั้งหมดมาบวกรวมกัน และคูณด้วย 1.25 จะได้จำนวนกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ออกมา เพียงเท่านี้ก็สามารถเลือกใช้ขนาดมิเตอร์ที่เหมาะกับบ้านตัวเองได้แล้ว

นอกจากจะทราบถึงความแตกต่างของมิเตอร์ไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยให้เลือกมิเตอร์ที่เหมาะสมได้ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกแรงหนึ่ง ยุคนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรที่สามารถประหยัดก็ต้องประหยัดกันไป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *